6.02 z cyklu Fun Taste of Nature, tusz i flamaster na kartce A4 [Poznań 2004]